تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير چهارم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

تک ورق

**


تو را که می نویسم این روزها

هوای تابستانی شب هایم

پر از تک ورق هایی ست

که شعر شدن تو را انتظار می کشند

تا جایی که من از هر پنجره ای که چشم می گردانم

هزار پرنده ی کاغذی به دیدار تو می آیند

تا زیبا ترین آواز جهان را

در تار به تار گیسوان بارانی تو بخوانند

 

         لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1383/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 155

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

  
برای پاييز

**
برگ ها ميميرند

و تو آرام

بی آنکه بر مرثيه شان بگريی ،

مرگشان را ترانه می کنی

 

     لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1383/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 274

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

مثل پنجره

**


تو به سبک و سياق پنجره ها می مانی

که ميزبان هزار ساله ی پرستوهای عشقند هنوز

تا پناهی شان باشند هوای بيرون خانه را

وقتی که زمستان چتر است بر آشيانشان
               
تو به سبک و سياق پنجره ها هر از چند گاهی در شعر

مترادف غروب و انتظار می شوی

تا سواری ديرينه رفته ر ا بدرقه باشی

 

          لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1383/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 167

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

بهار

**


زمستان را بدرقه کرده نکرده

به استقبال بهار میرویم

و تا بگوییم دلیلی برای دوباره نو شدن داریم


مدام فصل به فصل می شویم

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1383/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 179

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

گرگ و میش خاطره

**


تو بر گرگ و میش خاطرات پاییزی ام جاری شده ای

کوله باری از شکسته های بغض مرا به دوش می کشی

و وعده ی دیداری دوباره می دهی

اما همیشه در انتهای این سفر کابوسی

دست آخر مرا از یاد می بری

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1383/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 214

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


اگر به یادم بیاوری ...

**
اگر به یادم بیاوری گه گاه


من همانی ام

که سال هاست همین جای دنیا مانده ام 

تو تنها کافیست مرا

گه گاهی به یادم بیاوری !

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1383/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 166

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


نقاشی

**


تا دست به رنگ ميشوم

بر صفحه های مضطربم

تنها تويی که

می آيی و دوباره جای هر نقشی تکرار می شوی

شده م يک نقاش کليشه ای

ببين چه ها که نمی کنی !


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1382/12/


 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 132

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


بیا فقط عاشق شویم

**


حالا که قرار است از دست برویم

دل به هم دادنمان را

بیا قصه ای کنیم

پر از جراحت های کاری عاشقانه .

یا آبی که از سرمان می گذرد را

قایق نسازیم و

دلی را که دارد از راه به در می شود

مرشد نباشیم ! 

بیا

بی هیچ شرط و تدبیری


تنها تا می توانیم عاشق شویم  

 


          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1382/12/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 182

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

  
نگاه کوتاه

**


قسمت من از چشمان تو امشب

تنها نيم نگاهی ست ،

به کوتاهی و شيرينی يک خواب

که جز به محکوميت بيداری


راه به جايی ندارد !

 


      لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1382/11/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 171

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

می خواهم از تو بسرايم

 

**


می خواهم از تو بسرايم

از تويی که اصالت نگاهت را سالهاست

در اندام شب بافته ای

و حضور سرکشت را بر تب طوفان

از تويی که پشت پلک های صميمی ات

بی عنوان پناهم می دهی ؛

شنيده ام ، جايی کسی هوای مرا دارد ،

می خواهم از اين همه راه ،

می خواهم از تو بسرايم

 


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1382/11/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 234

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

يک نفر در آينه

**


يک نفر آينه می بندد

ديوارهای سست خانه ی دلم را سرتاسر

تا مجال در گشايی اش بخشد

در کوفتن های عشقی که

تو را خبر آورده است !

تويی که حالا زيباتر از هميشه

می توانی در اين همه آينه بندا ن

هزار هزار بار ،

در من تکرار شوی ...

 

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1382/11/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 143

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


آوار بم

**
عبور آرام پروانه ها را

آفت کویر و طوفان زده است

مگر به کجای این ظلمت منتظر

خورشید ره گم کرده است

که در شبی که هنوز روزها را می طلبد

سنگینی سنگ و خاک و مرثیه

بر شهری آوار می شود و

اندوهی بر من و تو

 

 

          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1382/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 180

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

دل خوشی

**


نمی فهمی ام و از عهده ات خارجم انگار

دل به این خوش می کنم

که در ردایی از ابهام و آیا

گنگ و بی مفهوم بیایی و بگذری 

بی آنکه بدانی می دانم

گذارت دوباره به خواب هایم خواهد افتاد

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1382/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 162

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

تو چه می کنی

**


آرزویت که می کنم

لحظه ی آمدنت انگار

دوباره پرستو ها نیامده کوچ می کنند 

و من چنین نا منتظر

تو را و بهار را

از نو آرزو می کنم

تو ببین چه می کنی

که من پر از فلوت و دریا شده ام !

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1382/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 138

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 17 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

فال ستاره نمی گیرم

**


کج و تاب کوچه هایی که شبیه همند ,

خم و پیچ را ه هایی که گم می شوند ,

تو را و مرا می ربایند از هم

و در گذر از شب راهه ها ,

که گیج و مبهوتیم و بی پایان ,

به خانه میرسیم اما

نه  تویی مانده ای

نه چیزی از من !

نه تو لبریز از هوای منی

نه من دیگر , فال ستاره می گیرم برایت !

 

 

           لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1382/10/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير چهارم, | بازديد : 140

صفحه قبل 1 صفحه بعد