تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
تو و تو

**
تو هميشه مي ماني و من
آرزو مي کنم دست برداري

تا کسي از راه برسد
که نمي خواهد بماند و
آرزو مي کند من دست بردارم

تو هميشه مي روي و
آرزوهاي آبکي ِ موفقيت و آرامش و خوشبختي و اينها برايم مي کني

با کسي که قدرم را خوب مي داند اما
دلم را نمي ريزاند

تو هميشه مي ماني و بي خستگي
آرزو مي کني من

فراموش کنم او را که فراموشم کرد
و دست بردارم از اين
که بخواهم تو دست برداري

تو نمي ماني
تو مي ماني
تو
تو
من

من هيچ وقت به جايي نمي رسم
من هيچ وقت
موفق و آرام و خوشبخت و اين ها نمي شوم

و اين شعر
مي تواند اگر من بخواهم

بي هيچ حرفِ تازه اي
تا ابدالدهر هي دور خودش بچرخد و ديوانه تان کند

اين شعر
دو تا، دوتا، مخاطب دارد

با اين همه تنهاييم
من و تمام "تو" ها!

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 222

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  
صبر!

**
غوره ها حلوا نمي شوند!

مي گوييد مي شوند؟

صبر کنيد...

يک قاشق حلوا هم براي رو کم کني به من بدهيد!

 

        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 207

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 ...مي ماندي؟

**
کفش هايت را گم اگر مي کردم
مي ماندي؟

يا پابرهنه هم که شده
فرار مي کردي از لابه لاي بهشتِ انگشت هاي دستم؛
تا خدا مي داند کدام جهنم!؟

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 172

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ديوانه تر از من باش

**
ديوانگي بد نيست
براي يک بار هم که شده

ديوانه تر از من باش
و بگذار چنان گم شوم در تو

چنان گم شوي در من
که يکي ديده شويم از بالا

و خدا خيال کند
يکي از ما دو نفر را گم کرده است

بگذار تعجب کند از حواس پرتي اش
و باورش شود زيادي پير شده
و جهان را به ما بسپارد

ما جهان را به آغاز زمين مي بريم
و پلنگ ها آهوها را نمي درند

و نفت و اتم را حذف مي کنيم از خلقت
تا اين همه جنگ نشود

ديوانگي بد نيست
هوس کرده ام

چنان گيج شوم از تو
چنان مست شوي از من

که زمين سرگيجه بگيرد
و اشتباهي سالي سيصد و شصت و شش دور بگردد
يک روز اضافه تر دور ِ تو

براي يک بار هم که شده
چشم هايت را ببند

و سال ها بخواب
به جاي تمام سال هايي که نخوابيدي

روي سينه ام
من شهرزاد نيستم
اما قصه گوي خوبي ام


         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 156

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 بلا هاي بزرگ

**
به خدا گفته ام زحمت نکشد
نه نيازي به زلزله هست

نه نيازي به سونامي
همين که تو هستي

همين که تو مي خندي
بلاهاي بزرگي اند

که جهانم را
با خاک يکي کرده اند!


       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 118

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


ملس

**
مست تر...
مست تر...

شاعر تر شو
نشدي هم، من هستم!

دنيا هم سياه است
هم تلخ

براي ديوانه نشدن
تو آخرين راهي

تو يکي
هم سفيد باش
هم ملس

 

      لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 177

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 شانس

**
باران

فقط همين جايي از قصه که من ايستاده ام مي بارد

دو قدم اين طرف تر

دو قدم آن طرف تر

هميشه آفتاب است!


         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/7/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 193

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 بايد شاعر مي شد

**
بايد مي رفت
و رفت

مردي را مي گويم
که آمد اما دير

که رفت اما زود

بايد شاعر مي شد
نه!

مرد نه
"من" را مي گويم!


       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 196

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 اين قصه را من ننوشته ام!

**
اين قصه را از هر طرف که نگاه کني
من آن را ننوشته ام!

به خدا يکي دست برده توي سناريو
بيا فراموشش کنيم

بيا دوباره آشنا شويم
يا نشويم اصلا

فقط بيا فراموشش کنيم
و به اينجا نرسيم

خاموش کن آقا آن آرک لعنتي را!
اين قصه را من ننوشته ام!

لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/7/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 198

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  تابلوي پشت در را نديدي؟

**
گور پدر تمام لحظاتي که
نمي دانستي چقدر دوستت دارم

گور پدر تمام لحظاتي که
نمي دانستي چقدر خوب است که خوبم!

حالا آمده اي اينجا چه کني؟
اينجا ديوانه خانه است آقا!

تابلوي پشت در را نديدي!؟
اينجا من شما را از ياد برده ام

و مچاله شده ام توي خودم
گم شده ام در تمام چيزهايي که قرار بود داشته باشمشان

و ندارمشان
گم شده ام در بازوان کسي

شعر مي خوانم
گم شده ام بر تپه اي دور

دور تر از تن ِ بي عشق ِ تو
و آواز مي خوانم با تمام روحم

من رفته ام
و تصوير بيروني ام

دختري مچاله شده در تخت خواب يا صندلي ست
که هنوز به تو لبخند مي زند

تا تو
خيال کني بهترين مرد دنيايي!


        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 325

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


زمين پاتيناژ!

**
مردي را دوست دارم
که دايره مردمان ِ چشمش

زمين ِ پاتيناز است!
و تمام دختران زمين

روي آن مي چرخند و مي چرخند
تا سرگيجه را براي من ترجمه کنند!

مردي را دوست دارم
که تمام خاطره هاي جهان را رد کرده،

به من که مي رسد
مردمانِ چشم هاش

با سايه ي آن همه دختر بي بهار
لک مي زند براي خواب!

من مردي را دوست دارم
که تنها توقعش از من
خاموش کردن آباژور هاست!

      لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 179

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  

هيس...!

**
من و تو
تخته نردِ بي برنده

من و تو
خبرهاي بدِ ماسيده به فنجان

من و تو
ساعتِ از کار افتاده

من و تو
حرف هاي نگفته
که نگفته بگذاريمشان خيلي بهتر است!

من و تو
دلتنگي

دلتنگي
بيماري ريشه کن شده ي قرن ماست

ما بايد به هم مجال ابتلا بدهيم
من و تو
هيس...!


       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/6/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 181

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

راهرو هاي شلوغ و بنفش

**
مي ترسم به خدا
از شب هاي بي تو

مي ترسم از تصور تو
توي هر کجايي که خالي از تن من و
پر از تن ديگري ست!

مي ترسم از اين هيولاها
هيولاهايي که ماسکِ معصوم ِ اندوه و

افسردگي و
شعر و

اينجور چيزها مي زنند
و شب ها پشت پنجره اند!

مي ترسم از تصور انحناهاي شلوغ ذهن تو
راهروهاي شلوغ قلب تو

مي ترسم از آن همه زن
با آن لباس هاي بلند و جيغ

که آنجاها رژه مي روند و
درگوشي به هم چيزهايي مي گويند و

به ريش نداشته ي من مي خندند!
مي ترسم از تو که جانبشان را مي گيري!

مي ترسم از دلتنگ شدن برايت
وقتي دلتنگ نمي شوي برايم!

مي ترسم از رزهاي بنفش
انگورهاي بنفش

رژ هاي بنفش
مي ترسم از تمام جيغ هاي بنفش

مي ترسم از جيغ ادوارد مونک!
مي ترسم از خودم

که هر چه مي کنم يادم نمي آيد آن چشم هاي لعنتي ات را!
چشم هايت چه رنگي بود؟

بنفش که نبود!؟

مي ترسم از اينکه بميرم و
پر هيچ عشقي

به پرم نگرفته باشد
هنوز!


         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/6/


 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 179

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
خنده هاي بي رحم تو

**
خنده هاي تو
خدا را بنده نيستند

هر بار مي خندي
پاره مي شود

بند دلم
خنده هاي تو

رحم و مروت سرشان نمي شود
بيچاره دلم!


       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 209

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
دلم مي سوزد

**
دلم مي سوزد

براي زکريا

که تو را نديده مُرد!

تمام درخت هاي انگور جهان

از چشم هاي تو آب مي خورند!


لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1390/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و هشتم, | بازديد : 111

صفحه قبل 1 صفحه بعد