تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


به سلامتي همين لحظه

**
به درک که ميخانه ندارد اين شهر
نداشته باشد!

بي آنکه بفهمم چه مي گويي،
حتي يک کلمه

به سلامتي همين لحظه
سر مي کشم صدايت را

و مستِ مست
تلو تلو مي خورم

تا تعابير تازه اي از دست هاي تو و
دلايل چگونگي ِ هر چيزي

حتي اگر صبح
تو به راه خودت بروي و

تعابير کهنه هماره پايشان توي يک کفش باشد و
من خواب هاي نديده ام را بشمارم

        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 124

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
کليد هاي گم شده

**
من از فتح دست هاي تو و

افتتاح قلب خودم بازمي گردم

و تنها تويي که پشت در جا مانده اي

خوب ميداني

کليد هاي گم شده

چقدر به چاقو مي مانند

و چه تبحري در کشتن آدم دارند


       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 148

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 رو به اتمام

**
پيش از آنکه دنيا تمام شود

دست هايم را بگير

و فکري براي تپش هاي بي وقتِ به وقتِ نبودنت کن!

من حتم دارم

جايي از اين جهانِ رو به اتمام

کسي مرگ و زندگي اش

به تپش ها و دست ها بستگي دارد

 

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/8/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 134

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
حرف نزن!

**
حرف که مي زني

هيچ مهم نيست که باراني باشد يا نباشد

هيچ مهم نيست که خاکي باشد يا نباشد

حرف که مي زني

تنم را بوي خاک باران خورده برمي دارد

و من به حيرت آفتاب و آسفالت

   پوزخند مي زنم.

ببين!

اصلا بيا حرف نزن!

حرف که  مي زني

سرشار مي شود چشم هايي که دارم

از تماشاي لب هاي تو و

هيچ چيز ديگر به اراده ي من پيش نخواهد رفت


       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 69

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  

دلتنگي هاي به چشم نيامده

**
هنوز
کفش هاي سياه دختر بي بهار

پشت در خانه ات
به من دهن کجي مي کند

هنوز
زنگ که نمي زني

بي قراري هاي عصر جمعه ام
ضربدر تعداد تمام جمعه هاي جهان مي شود

و دلم را ريش مي کند
تصور آن همه بي بهاري

در خانه ات
خانه اي که

تار تنيده بر گوشه گوشه اش
دلتنگي هاي به چشم نيامده


        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 170

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
تکثير تو در شعر

**
بس که نفس کشيده ام ات
بديهي ست که

ذره ذره در شعر تکثير شوي
با هر بازدمي!

و اگر قرار به خداحافظي باشد،
در آينده اي نزديک

بديهي ست که
خوشحالم از شلوغي گره خورده به عصرها و

چراغ هايي که تا به ما مي رسند قرمز مي شوند
دوستت دارم هايي که نمي گويم را

نگفته بشنو
و قول بده اگر دندان هايت در خواب شکست

نگرانم شوي!

 

          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 156

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  
اشتباه کردم

**
واج آرايي نت هاي تنت با تنم را چه کنم؟
از اين هماهنگي شاعرانه اما اشتباه

هيچ خوشم نمي آيد
اشتباه کردم که فيزيکدان نشدم

اشتباه کردم که نشستم به بافتن خودم به تو
بس که بافتمت

بس که شکافتي
بس که کور شدند اين گره ها

به کوري چشم تو
ديوانه هم که نشوم

ديوانه ات خواهم شد

 

        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 153

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
آگهي

**
هوس کرده ام
زنگ در تمام دفاتر قبول آگهي را

به منظور ارسال پيام تبريکي
بفشارم

و سفارش کنم
با فونت درشت

به تو تبريک بگويند که گم شده ام

          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه
http://heliya1382.persianblog.ir/1389/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 133

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
گرگ تر

**
حالا که دندان هاي سفيدت
بازي شان گرفته

و گرگ ها گم کرده اند خودشان را
کجاي اين شهر را

به قدم هاي ديوانه ات
کجاي تنهايي ام را

به نگاه وحشي ات
آغشته کنم

که گرگ ها پيدايشان نشود؟

 

          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 140

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
گنگ واژه

**
نامه ها را که به لطف رد پاي لبت
به خيابان تشبيه مي کردي
حرف هايم عابران شتاباني مي شدند
که تکليفشان را کسي معلوم نکرده بود
و مي رفتند
و مي رفتند
و "رسيدن" گنگ واژه اي بود
که حقيقت نداشت

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


گناه جايز

**
گناه مي کنم
و وادارت

به گناه
به فتواي ديوانه اي که

نشسته ته تالار سرم
و دست به ريش هايش مي کشد و مي گويد:

دخترم!
غلط کرده هر که گفته سيب ها و بوسه ها ممنوعه اند

و به جهنم که
جهان چپ چپ نگاهت مي کند

 

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 158

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
شما ميکل آنژ نيستي

**
بس که باران نيامد
بس که نگفتيم: "دوستت دارم لعنتي"

سنگمان کرد خدا!
نتراش اين همه

دست بردار
ما سنگيم که باشيم،

شما ميکل آنژ نيستي آقا
ميکل آنژ خوابش مي آيد

حالا که خاک تاريخ حافظه اش را دست انداخته
ادعاي هم هويتي نکن

و الا من هم بلدم بگويم
لب هاي موناليزا توي صورت من است

تا بداني
بوسه آغاز کابوس است!

 

          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 104

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  

و هنوز...

**
هفت بار
هفت خان را

از آخر به اول
از اول به آخر

از وسط به وسط
آمده ام

شده ام
دويده ام

زمين خورده ام
و هنوز

دل در گروي آناني داري
که پا روي پا انداخته اند

         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 193

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

اگر بگذاري...

**
آسمان آبي ست،
اگر بگذاري.

انجير ها مي رسند
ما مي رسيم

باران هم هست هر از گاهي،
اگر بگذاري.

دست هايت را ببين!
دلم را ريخته ام کف دست هات

و قرار است همين پاييز
دوباره سامان بگيرد

هوس بوسه هايي که به هم بدهکاريم
اگر بگذاري.

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 179

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

تشبيه

**
به چيزي اگر قرار باشد
تشبيه کنم خودم را

گزينه ها بسيارند
شبيه ديوانه خانه اي

شبيه هسته ي هلويي
و شبيه کارگاه نقاشي کارخانه ي  والت ديزني حتي

بيش از همه اما
کتابخانه اي را شبيهم

که ربط شيريني سيلوراستاين را
به تلخي هدايت نمي فهمد

و نمي فهمد
ربط سوررئال ِ فانتزي براتيگان را

به تحليل آثار ونگوگ
و بدتر همه

ربط انجيل را
به اوستا

 

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و سوم, | بازديد : 125

صفحه قبل 1 صفحه بعد