تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 تو چه مي داني؟

**
دست از چرا و
چاره و

چمچاره
مي شويم و زل مي زنم به جهل رابطه

بيخودي متاسف نباش
تو آمده بودي که بروي اصلا!

تو چه مي داني چه ترسي ست
ترس از کوچه ي بعد از خداحافظ؟

تو چه مي داني
چه ها که نمي کند اين ترس؟
بيخودي لبخند نزن

 

          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 140

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

اصولا باران

**
باران پاييز
به لطف پاييز

باران تابستان
به لطف بي گاهي اش

باران بهار
باران زمستـ...

اصلا باران!
اصولا خود باران

عاشقم مي کرد
از سال ها پيش

که چه مي دانستم عشق چيست
تا سال ها بعد
که عشق را چه به ما

 

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 187

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 مرز رويا و زن

**
اين که مي بيني

دختري ست ايستاده در مرز رويا و زن

تضاد عجيبي دارد

زن بودن

با ادامه ي روياها

مادر بودن

با ليلي بودن


       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 78

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


کفش هاي بندي

**

خدا خير بدهد اين کفش هاي بندي را

که رفتنت را

که رفتنم را

دقيقه اي حتي

به تعويق مي اندازند

 

       لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 136

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

خاطرات نداشته ام

**
باد
کدام تکه از روح تو را

_ يا مرا _
کنده و تا اينجا

_ يا آنجا _
آورده؟

که چنين چرخ مي زني
در کوچه هاي به ابر آغشته ي خاطرات نداشته ام، 

  با تو!

 

         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 469

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


امپرسيونيسم

**
پيرهني از آسمان
تن کن

و تقاصِ ِ
تمام عشق هاي نيمه تمام تاريخ را

بر تنم بريز
و لب تر کن تا

جهان برگردد به سده ي 19
و ما پرت شويم پشت ميز کافه اي چوبي،

   وسط پاريس
و اين بار

من
امپرسيونيسم را

ابداع کنم
به عشق کشيدن لبخندهاي تو در آفتاب

 

         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه
http://heliya1382.persianblog.ir/1389/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 129

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
دستگيره را چرخاندي

**
پاورچين و با سلام و صلوات

_تا بيدار نشود_

دستگيره را چرخاندي.

دستگيره را که مي چرخاندي

دخترک داشت خواب بوسه هايت را مي ديد

صبح

تو قطب نمايت از کار افتاد و

    بيابان بلعيد ات

دخترک

بالشي بغل کرده بود و

  بي بال مانده بود

 

         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 140

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 سراشيبي

**
ليز است سراشيبي ها

نفس بُر سربالايي ها.

من ِ نفس بريده

پس از پرچم زدن بر قله ي تنهايي

در اين سراشيبي تند

با اين زمين خاکي ِ

   باران خورده ي

   گِل شده

و زانوهايي که برايم نمانده

کجا پيدايت کنم،

که زمين صاف شود؟

 

      لطيفي 
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1389/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 170

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 قدم بزن

**
قدم که مي زني

شعر از سر و کول شهر بالا مي رود

شهر را چه به شعر؟

قاليچه ها را هم بيخيال

خطوط دست هاي مرا قدم بزن

 

        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 68

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


دستان منجمد

**
يخ بسته دستان تمام مدعيان عشق

که پاشنه ور مي کشند و برمي گردند

از تمام ادعاها

دستانت ذوب نمي شوند

دلم گواهي مي دهد

 

         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 93

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
خاکي ها را برگرد

**
درشکه ات را سوار شو

و تلق تلق

خاکي ها را برگرد

از خاکي ها کسي به من نمي رسد!

 

لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 156

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 حرف بزن

**
سر به آري

سر به نه

سر به تاسف

تکان نده

سر به سرم مگذار

من به تماشاي تکان هاي لب هات محتاجم
حرف بزن

 

         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه
http://heliya1382.persianblog.ir/1389/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 84

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
وصف تفاوت ما با شما

**
مهر ماري که بر گردن آويخته اي

اصل است

شاخه اي بر دندان گرفته

و شعر مي گويي به خيال خودت

و شهر را بلدي مثل کف دست

شما را چه به ما؟

ما را که مي بيني

هميشه گم شده ايم

بي دست هاي شما و

بي لب و دندان شما


        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
پرت

**
پرت افتاده ام

در پرت افتاده ترين جاي شب

و خدا را قسم مي دهم

   به تو
بلکه کاري کند تا

دست هايت را
لَختي به ياد آوردم باز

 

          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
خدايگان در تهران

**
مجسمه هاي خدايگان
جان اگر مي گرفتند

و جان سالم اگر از بي عشقي
در تهران

شهر پرايدهاي سفيد و
شهر تنه خوردن

به در مي بردند
يکي از خدايگان همين تو مي شدي

با چشم هايي از سنگ گران و
شکوهي در خور خدا


پ.ن: دل رويا گرفته! چه کابوسي، مگه نه؟


           لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و دوم, | بازديد : 142

صفحه قبل 1 صفحه بعد