تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  
گاهي دست ما نيست

**
جهان گاهي
از مدار عزم ما

که عزم کرده ايم
فنجان هاي قهوه هاي تلخ ِ به تلخي نوشيده شده را

بشوييم و
دوباره ساز سلام هايمان را کوک کنيم

به بيرون پرت مي شود
و همه چيز به اشتباه

لنگان لنگان و ناگزير
ادامه مي دهند به راه خود

 

          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/2/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 139

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
گذشته از حد

**
زندگي ام را

تنهايي برداشته!

و دست هايم

بي دست هايت

هر شب هدر مي روند

طي بياور

تنهايي ام

شرّه کرده چند وقتي ست

از سر کاسه ي صبر

 

 لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/2/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 151

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  

زنانگي ام را چه کنم؟

**
زنانگي ام را چه کنم؟

که نه مثل قبل ها که موعد عشق بود

به درد لاي پر قو مي خورد

نه مثل زنانگي آناني

که خيري از زنانگي شان نديده اند

دشنه مي شود از پشت

بر مردان و زنان ِ ديگر

زنانگي ام را چه کنم؟

چشم هايم عسل دارد هنوز

دست هايم ارزاني آرامش را بلد است هنوز

و تو قيدم را بي قيدانه زده اي،

به کشف کساني که بي آرامش و بي عسل

دشنه در دست مي فشارند

 


         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/2/


 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 64

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 بي رنگ و رو

**
رنگ و رو نمانده بر دست و دلم

خواب مي مانم سر همه ي قرارها

و روسري هايم چروک است

از روزي که

سر هيچ قراري

انتظار تو مشهود و

لبخند تو پهن نيست


             لطيفي 
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1389/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 157

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  
دريا هيچ وقت پري نداشت

**
دريا هيچ وقت پري نداشت

حتي تمام آن سال ها که لي لي بازي عزيزتر از عاشقي بود!

با اين همه

مازندران سبز است هنوز

و مه

دلتنگي ام را تنگ در آغوش گرفته

تا ببخشمش

براي درياي بي پري اش


          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه
http://heliya1382.persianblog.ir/1389/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 142

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

داغ

**
داغ دار تو بودن
وقتي تکه تکه هايت

از ياد تاريخ و خاطره
مي روند کم کم

آخرين کاري ست
که مي شود کرد در حقت

آخرين باري که خنديدي
و هوا

پر از گرده هاي گلخند شد

چيزي از داغ نمي دانستم
چيزي از داغ مي دانستي؟


        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 127

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


رجي از شالي

**
تلي از ته سيگار را ماني

که با آن نگاه باستاني

بني بشري را نماني

مگر من

که رجي از شالي را مانم

که تو بافته اي بر گردن صبح ها و

بعدازظهر ها و

سلام ها


پ.ن: من که نيستم کي براي شونه هات غزل مي بافه جاي شال؟!

            لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/1/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 244

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

انقراض

**
از آن روز

که مرغت يک پا داشت

تا امروز

که هيچ مرغي نمي خواند

آمار رويت دايناسورها هم

بالاتر از تو بوده!

خلاصه بگويم

جهان رو به انقراض رفت

کفش هايت را که پوشيدي


          لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 155

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

صبحانه و ساز

**
هیچ صبحانه ای طعم لبخند نخواهد داد،

از فردا،
حالا که ساز "می روم می روم" می زنی!

و خورشید
بی عسل نگاهت

هر صبح
از طلوعش پشیمان خواهد شد


         لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


چقدر پنجره؟

**
تو که شعر را شعر نمي داني
مگر تو را ستوده باشد

و شاعر را شاعر نه
مگر تو را سروده باشد

و نمي داني
چه بلاهايي بر سر آمده از آمدنت

چقدر پنجره تا امروز
گشوده اي
رو به دل هايي که به کل از دست رفته اند؟!


        لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 144

نوشته شده در تاريخ جمعه 21 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


ببر

**
شاهد است

کتفم زير دندانت

که ببر مي شوي گاهي

با همان چشم ها و

به همان تحسين برانگيزي

 

           لطيفي 
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1389/1/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 78

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 شعرم کجا بود!

**
شعرم کجا بود ديگر!

واژه ها هم نم مي کشند

وقتي هوا چنان از نفس هاي تو سنگين است

که خواب و خوراک ندارد کسي در من!

 

         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/12/


 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 168

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

به خاطر تو

**
دنيا
به خاطر تو خلق شده

باران
هر بار که دنيا را

دستي دستي
به گند مي کشي

مي آيد کمک
من

هر بار که کسي را براي کنار گذاشتن کم مي آوري
هستم


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/12/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 88

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

منظره

**
پر مي کشند

ساکت تر از من

مرغان دريايي

از منظره ي رفتنت

تا منظره ي نيامدنت

 پ.ن: درک واژه ي درک کار هر کسي نيست!


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/12/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 144

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
نگران خودت نباش

**
عاشق که مي شوي
نگران خودت نباش

شب هاي باقيمانده ي عمرت
به اين سادگي ها

صبح نخواهند شد
و دست هايت

کوتاه تر از تمام تمناها خواهند شد
عاشق که مي شوي

نگران شب ها و
دست ها و

معشوقه هاي نيمه کاره ات باش
نگران خودت نباش

 

پ.ن: به محض اينکه عاشقتون، عاشق رنگ لباتون
و چاک سينه هاتون شد، حتي اگه خودش فکر مي کرد
 که همچنان عاشقه و چيزي عوض نشده، اون عشق
 رو ببوسيد و بذاريد کنار، قبل از اينکه بذارنتون کنار


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/12/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست و یکم, | بازديد : 108

صفحه قبل 1 صفحه بعد