تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير بیست
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


خير سرم

**
عاشق شده بودم خير سرم

خير سرم

سرم از تقلاي پياپي انتظار و انتظار

خالي شده بود

تو بودي
من بودم

همه چيز بود
يادت هست؟!


پ.ن: توي دنياي بچه گي بادکنک از هواپيما مي بره


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/12/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 145

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

  

به نيامدنت ادامه بده

**
نيامدنت را به فال نيک مي گيرم

ار کجا معلوم
که مي آمدي و خنده هايت

شبيه خنده هاي نامردان نشده بود؟
از کجا

که مي آمدي و دست هات
به جاي بوي نوازش من در خواب

بوي اسکلت هايي که هنوز نمرده اند نمي داد؟
به نيامدنت ادامه بده

شبي که رفتي
حسابي ماه بودي

از کجا که شبي که خدايي نکرده برمي گردي
ماه را زير قدم هاي تند هوس آلودت

شکنجه نکرده باشي؟


       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/12/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 142

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 پس است

**
پس است هوا

که جان داد بر شعله

شاپرک

و تو

ککت هم نگزيد


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/12/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 137

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


چقدر بد

**
مدت هاست

آن قدر مرد شده اي

که کاري به کارم نداري

با اين حال

نمي دهي نان خشکي ببرد ام،

خيالم راحت شود

عروسک دوران کودکي کسي بودن چقدر بد است!


      لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/11/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 136

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

رمان بي نويسنده

**
ديدم دقيقه شمار ها
هر چه نذر و نياز مي کنم

برعکس نمي چرخند
ساعتم را برعکس بستم

هنوز
کفش هاي سياه دختر بي بهار

پشت در خانه ات
به من دهن کجي مي کند

هنوز
به خواندن ساعتم

عادت نکرده ام
پس کي تمام مي شود اين رمان بي نويسنده،
که خواندنش مو سفيد مي کند!؟

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/11/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 147

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

اسفند و اسفند دان

**
خانه اسفند مي خواهد و اسفند دان

خانه يک نفر را مي خواهد

که عصر به عصر

به وقت نوشيدن چاي و لبخند

اسفند بگرداند دور سرمان

تا نکند استکان هاي بعدازظهر هايمان ترک بخورد

تا نکند بگذاري بروي،

بعدازظهر هايت را جاي ديگري سر کني،

لبخند غريبه اي را سر بکشي!

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/11/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 162

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

دروغ که مي گويي

**
دروغ که مي گويي
چشم هايت پر از پسر بچه مي شود

دروغ که مي گويي
يک چيزي کنج مردمک ات

مهرباني ام را تحريک مي کند
تا براي پسر بچه هاي چشم هايت

شکلات و پنجره بياورم
تا بي ترس سرزنش

شيشه ها را بشکني بين بازي
هيچ مي دانستي

دروغ که مي گويي
چه چشم هاي عزيزي توي صورتت داري؟


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/11/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 148

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
دستت درد نکند

**

دستت درد نکند

که دانه هاي بافتني خوش طرح دوستي مان را
دانه
دانه

حالا که بهبهه ي زمستان است

تا دانه ي آخر شکافتي


          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 146

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 خط کشي

**
دوره اي ست که همه
حتي در نهايت حيرت تو

دوست داشتن را با خط کش هاشان
سانت مي زنند

تا مبادا يک جايي
يک چيزي

کم باشد
فداي سرم که تا نهايت پستي قد کشيدي

و کارت به جايي کشيد
که خط کش به دست

مقايسه ام مي کني با اين و آن
همان دو سه تا باران

همان يک بوسه
همين که شاعر شده ام حالا
عمري را کفايت مي کند

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 155

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 بوسه ي اتفاقي

**
باور کن هيچ کجاي دنيا
بوسه

براي اتفاق افتادن نيست
همان طور که تو

براي رفتن نبودي
به خدا راست مي گويم

وقتي دست هايت مال من نيست
خط عمر کف دستم

روز به روز کوتاه تر مي شود

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 146

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
شايعه ي آدم حسابي ها

**

تب کرده تمام دنيا

تمام منجيان هذيان مي گويند

زمين برعکس مي چرخد

زمان تکان نمي خورد اما از جايش

و تمام آدم حسابي ها

مي گويند رفته اي!

راست که نمي گويند؟

مي گويند؟


       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 143

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
غلط کرده باران

**

غلط کرده باران که
حالا که مرا به تو بد عادت کرده

بي تو مي بارد
روز و شب

بي خستگي
باور کن تمام غذاها ته مي گيرند

وقتي خودت نيستي،
باران هست

پ.ن: اينجا هر کجا که هست تهران نيست،
اينجا هر روز، هر روز، هر روز باران مي بارد.

 


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 136

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

مردي که دوست دارم

**
مردي را دوست دارم
که امتداد نگاهش

تمام دختران زمين را رد کرده،
به من که مي رسد

مردمان بي عشق چشم هاش
با سايه ي آن همه دختر بي بهار

براي خواب لک مي زند
من مردي را دوست دارم

که تنها توقعش از من
خاموش کردن آباژور هاست


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 142

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 راه راه

**

يکي در ميان
يک دست پيش از من

يک پاي پس از تو
يک تکيه از من

يک تلنگر از تو
مي بيني؟

راه راه شده ام!
تنت را از تنم

راهت را از راهم
منطق لعنتي ات را از دلم

بردار
مي خواهم براي خودم کسي باشم


       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/9/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 150

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 دستمالي بياور

**
اين بار که از زير داربست انگور و ماه

برمي گردي

دستمالي بياور

هيچ مي دانستي

مهرباني ام دارد خاک مي خورد؟

يا هيچ مي دانستي

دوستت که دارم

زيباتري؟

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1388/9/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير بیست, | بازديد : 165

صفحه قبل 1 صفحه بعد