تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
ببخشيد شما؟

**
ببخشيد شما؟

من حافظه ام را بر تنه ي درختي جا گذاشته ام

آن روز ها

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/12/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 243

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


تا... ذوب شدن

**

بال مي گشايم

پرنده وار

تا...

خورشيد کاشته اي نکند توي چشمهات

که چنين ذوب مي شوم؟


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/12/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 138

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ديوانه نمي گويد دوستت دارم

**
ديوانه نمي گويد دوستت دارم

ديوانه مي رود تمام دوست داشتن را

به هر جان کندني

جمع مي کند از هر دري

مي زند زير بغل

مي ريزد پاي کسي که

قرار نيست بفهمد دوستش دارد


       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/12/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 147

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 سرمايي

**
همين که هوا

يک درجه سردتر مي شود

پالتوت را محکم مي چسبي

که چشمم را نگيرد

چتر را پيش از باران باز مي کني

پيش از بهترين خاطره

به تابستان تن ديگري

کوچ مي کني

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/11/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 224

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 قيچي

**
جهان

کاردستي نيمه ي کاره ي کودکي ست

که هميشه ي خدا

قيچي را به چسب

ترجيح داده است


          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/11/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 226

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 دنياي لنگ

**
دنيا شروع کرده به لنگيدن

از روزي که شصتش خبر دار شده

دلت نمي خواهد

دوستت داشته باشم

 


لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 103

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
خوش قولي

**
هزاران سال نجومي ست که

نمي دانم به کي قول داده ايم که

تا جايي که شد

عاشق هر که شد شويم و

صادقانه دروغ بگوييم و

دم رفتن

شانه بالا بياندازيم فقط

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 198

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 آوانس

**
گاهي براي چند ساعت خواب آرام

بد نيست به دنيا

آوانس بدهيم و

عمدي

Game Over شويم

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 105

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

سوگلي ِ کوک خورده

**
کوک مي زنم طرح قلب را

روي پيراهن عروسک کوکي ات

تا دو سه روزي را بيشتر

در هواي خفه ي فراموشي ات

سوگلي بماند

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 65

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 قحطي عجيب

**
قحطي عجيبي ست

نه تويي هست که بماند

نه باراني مانده که ببارد

نه کلمه اي خيال دارد بيايد

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 151

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
آن دورها که ايستاده اي...

**

دوريم و

دوست نيستيم

نزديک تر بيا

آن دورها که ايستاده اي

چه بخواهي چه نخواهي

دلتنگ ميشوم

آن دورها که ايستاده اي

تنم دي ماه است
تبم بالا


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
بريدن و بردن

**
بريدن

بردن است

تو که بريده اي از من

بردن چه حالي دارد؟


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/10/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 140

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
پروانه هاي مرده

**
چشم هات

پر از پروانه هاي مرده اند

دلم

ببخشيد اگر

پر از پروانه هاي مرده مي شود

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/9/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 176

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
تلاش بيخود

**
مشت مشت

ديوانگي توي ديوار

مشت مشت

آب يخ توي صورت

براي تسکين درد تبديل خوش باوري به نا باوري


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/9/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 78

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
تلنگر

**
يقه ي آسمان را ول کن

خدا که کاره اي نبود

ما از ما بودن ترسيديم

 

         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/9/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير هفدهم, | بازديد : 63

صفحه قبل 1 صفحه بعد