تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
حقيقت

**
از عرش به فرش افتادن

حقيقت دارد

حقيقت دارد که هميشه در

روي يک پاشنه نمي چرخد

و از همه بدتر اين که

صبر خدا

متاسفانه خيلي زياد است


       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/9/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 324

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آب و آتش

**
هي نگو

چرا اينجوري نگاهم مي کني؟

من که نگاهت نمي کنم

به آب و آتش زده ام

يا غرق مي شوم

يا خاکستر

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 179

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
سوء تفاهم

**
با صدايي که آتش گرفته بود

چيزي گفت که به زبان ما دوستت دارم مي شد

ما زبان هم را نمي فهميديم

و هنوز هم نفهميده ام به زبان خودشان چي مي شد

دلم آتش گرفت

من نمي دانم چرا نيست شدم

من فقط دست دادم


          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 159

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

يادآوري هزارباره

**
چشمانت

يادآوري هزارباره اي ست

از بزرگترين اشتباه تاريخ

که نمي دانم چرا

خدا

بيخودي

توي چشم هاي تو خدايي مي کند

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 67

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 جا مانده

**
تنم از خيال هوس

خودم از زمين جا مانده ام

براي دختري که روي مدار سوم

تاريک مانده است

عروسک بياوريد

تنهايي بدتر از تاريکي ست

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 183

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
جنس نشکن

**
بيهوده زخم زبان مي زني

دل من نمي شکند

جاي دل قبلي ام که از دستت افتاد را

اين يکي گرفت

نشکن

اما ارزان تر


          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/8/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 167

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

کاشکي...

**

کاشکي عشق به بيراهه نمي رفت در اين تاريکي

کاشکي کوره چراغي سر اين کوچه به پا بود هنوز

 

         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 151

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 اتفاقات ديوانه

**
بي تو بهشت جهنم مي شود

جهنم جهنم مي ماند

بي تو اتفاقات ديوانه اند

 


لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/7/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 145

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ذره ذره تنهايي

**


تنهايي

ذره ذره خودي نشان مي دهد

وقتي تو آن قدر کم پيدايي که

سنگيني روزگارم را مورچه ها به کول مي کشند و

من تماشايشان مي کنم


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 61

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
کم پيدا

**
کم پيدا تر از برف

روي خط استوايي

کم پيدا تر از برف

روي خط استوا مي شوم


       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/7/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 146

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
طوفان بعيد

**

طوفان کجا؟

طوفاني به پا شد

تماشايي

آنقدر که آرزوي روزي آرام

گناه محسوب مي شود

نا بخشودني


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 146

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


ويراني ام

**
شاعر بوده اي تا به حال؟

نه! مي خواهم ببينم بوده اي؟

ويراني ام را لگد نکن

اينجا جاي قدم زدن نيست


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 123

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

کاش همين بود

**
فرشته اي که روي شانه ام نيست

تازه

کاش فقط همين بود

هميشه هم شعري هست که

از راه به درم کند

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 184

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
نفرين تابستان

**
پاييز است مثلا

خير سرش نه باران دارد نه من خوبم

غلط نکنم

نفرين تابستان است که ما را گرفته

دست تو و تابستان که توي يک کاسه نيست؟

هست؟


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 399

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 اعتراف

**
دروغ گفتن هم حدي دارد

راستش

عاشق نشده ام هرگز

مزه ي شکلات مي دهد؟

يا گريه؟

يا دلشوره هاي مدام؟

 


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير شانزدهم , | بازديد : 134

صفحه قبل 1 صفحه بعد