تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
شاه دزد

**
دل مي بري اما

دست از دست تو دزديدن

چشم از چشم تو برداشتن

يعني
تو دزدي
من شاه دزد


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 134

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
بر باد

**
تو که از راه مي رسي

مي رود

هر چه دل که ذره ذره اندوخته ام

يکجا بر باد

 

          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 136

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
تار

**
مست از تو

مي رقصم تا سرگيجه

تا تار شدن اتاق

تا سياه تر شدن چشمم

تا نبينم

نبودن بي دليلت را

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 159

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

مصيبت بالاتر

**
هر شب

شايد خورشيد بميرد تا صبح

هر صبح

شايد دلي بميرد تا شب

مرگ خورشيد را بي گريه

تلخ لبخندي مي زنم تنها

که مرگ دل هامان

مصيبت بالاتري ست


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 62

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 تمنا

**
تو را به تمنا

به تن بي بارانم مي خوانم

تا به درد قحط سالي نميرند

فکر و خيال هات

اينجا گوشه ي ذهنم

 

         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 77

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

نقل و نبات

**

به زمين و زمان شک دارم

به چشم هاي پر از پروانه ات حتي

با اين همه

و با اينکه

دوستت دارم،

نه نقل است

نه نبات

دوباره دل مي دهم از کف


          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 309

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
روي دست شب

**
روي دست شب مانده ام

مني که

تو روي دستم مانده اي

شانه هاي شب مي شکند آخر

 

              لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 148

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


صندلي رو به رويم خالي ست

**
تو کجا مانده اي که

اين روزها

بهار است اما

بهاري نيست ؟

تو کجا مانده اي

که صندلي رو به رويم

اين همه خالي ست ؟


          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 156

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 به جهنم !

**
حالا که رفته اي

حسابي که هوا را بي من نفس کشيدي

سر دو راهي که رسيدي

به چپ برو

به جهنم ختم مي شود !


           لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 147

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
تنوع

**

چه اشکالي دارد اگر

بهشت را به جهنميان بدهند
تو را
به من ؟


           لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 265

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
خسته کننده

**
من که غيب مي گويم

تو هم که سرت را انداخته اي و

هميشه در گذري

براي تويي که به جايي نمي رسي و

براي مني که خوب مي دانم

دنيا دست کيست

خسته کننده نيست که

جايي براي خستگي در کردن نداريم ؟!


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/3/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 88

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

بغض هاي پنهاني

**
بغض هاي پنهاني مان

که پيشتر

در دل کاشته ايم

سر به آسمان کشيده اند و

طاق کرده اند

طاقت را


          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/3/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 164

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 کاسه کوزه ها

**
مي نويسم آب

خشکسالي مي شود

مي نويسم باران

نمک مي بارد روي زخم دلم

کاسه کوزه ها

خيلي وقت است همگي

سر من شکسته اند


            لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 64

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
کفر

**
من کفر نمي گويم

من فقط مي ترسم

تو باشي نمي ترسي

وقتي اجابت هيچ دعايي را

به چشم نبيني؟

 

          لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 138

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

باد بي جهت

** 
نمي دانم از کدام جهت بود که
بي جهت

باد وزيدن گرفت و
چنان سنگ تمامي گذاشت که 

اينکه با خاک يکسان است
همان شهر بازوان توست

 

           لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1387/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير پانزدهم, | بازديد : 158

صفحه قبل 1 صفحه بعد