تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

گيج

**


گاليله که مرد زمين مستطيل نشد

هنوز مي گردد و ما هنوز

سرگيجه داريم

همه مان


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 164

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


از ما گفتن

 

**


درست آخر خطم

سر جايت خشکت زده بود

تمام راه را خودم آمدم

يک قدم بيشتر بردارم

براي تو

سوت مي شوي

توي تاريخ

 

      لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 148

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


هم درد

**
تو نمي تواني

جاي عروسکم را بگيري گاهي

گاهي که دلم مي گيرد

شمع کوچکي را

به هزار تا خورشيد نمي دهم

آن وقت ها

ديوار هم به تو ارجحيت دارد

 

         لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 57

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 هذيان

**
شبيه سکونت دائم مجسمه بر ميدان

شبيه سکونت دائم غصه بر دل شده ام

مي خواهم خودم را بريزم دور 

چشم هاي سيندرلا را قرض کنم

دنيا را از خوشبخت ببينم


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/7/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 128

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 مرگ نصفه نيمه

**


سياه بپوشي يا صورتي

توفيري به حال کسي که نصفه نيمه مرده ندارد

خودم را مرده فرض کن

تو را در من هنوز زنده

 


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 76

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

بال بال

**


بال بال مي زنم

نه پرنده ام ، نه فرشته

تو را مي خواهم

 

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 149

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

اشتباه

**

دور دور آدم هايي ست

که هم خواب هم مي شوند و

خواب هم را نمي بينند


      لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 584

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

پيشوني نوشت

**


پيشوني نوشتم را

با دست هات عوض مي کنم

توي روزهايم قدم بزن

خوشبختي هايش را جدا کن

هر چه ماند پس مي گيرم


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 177

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آخرش...

**
آخرش

کودکي ام را مي فروشم ، هلهله مي خرم

براي مردي که

روياهاي مرا مي دهد ، زندگي مي خرد


      لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 132

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

داغ مهتاب

**


دستمالي تر گذاشته ام

بر پيشاني تب کرده ي ماه

نکند داغ مهتاب

به دلت بماند


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/6/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 147

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
سرم گم شده است

**


اين طرف ها نمي آيي ؟

در و ديوار مي جوم

مزه ي تابستان مي دهد

هيولايي شبيه سر درد

از خنده ريسه مي رود

من سرم گم شده است و دلم

چقدر دلش مي خواهد نتپد


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 155

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

خواب ديده ام...

**

 
خواب ديده ام بيدار شده ام

از اين همه خواب و خيال

آرزو مي کنم غيب شوم ، مي شوم

فوت مي کنم عاشق شوم ، مي شوم

و تو را داده ام در عوض

از دست

 

         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/5/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 243

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
ساده مثل آب خوردن

**


مثل آب خوردن

توي دست هات زنده مي شوم

پس از مرگي

که هميشه از دستِ نداشتن دست هات

آرزويش کرده ام


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 145

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 
هوس

**
روسري ام را باد مي برد

پيراهنم را هوس

بيا بهشت را

روي تن هم هجي کنيم

همين جا روي زمين

 


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 138

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


بي خداحافظ

**
به خدا نمي سپارمت

راه خانه اش را خودش هم گم مي کند

از بس کوچه پس کوچه دارد


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/5/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير دوازدهم, | بازديد : 100

صفحه قبل 1 صفحه بعد