تبلیغات اینترنتیclose
مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم
پیچک ( مهدیه لطیفی )
شعر وادب پارسی

m

      بر صخره ای سرد

       با پیراهن حریر ایستاده ام و ترانه زمزمه می کنم..........مهدیه لطیفی

 نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

سر درد

**
من سرم درد مي کند

کلماتم هم

.

.

.


پ.ن: چند هزار روزيست از فرط بيکاري براي هيچ کاري وقت ندارم

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 396

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

حضور بي گاه

**
راه دوري نمي روم

اما نمي بيني ام

مي پرم توي خواب هايت بي گاه

به شکل کبوتري

يا کابوسي

که صبح ها هر چه بيشتر فکر کني

بيشتر يادت نيايم


       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 179

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


سنگ

**


مي دوزم

چشمانم را به لبانت

تو مثل سنگ

چيزي توي مايه هاي

ديواري

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 83

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


توهم

**

 شب ها ديوار ها

صدا هاي موهومي دارند

شبيه ضجه ارواحي که

از خواب آسمان پريده اند ‌

بيا در آغوشم بگير

تنم بوي ياس و نارنج و يادگاري مي دهد

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 108

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

تافته ي جدا بافته

**
اگر عجيبم

من تافته ي جدا بافته نيستم

من با همه بافته شده ام

تنها خواب آلود و بي حوصله

بافته اند مرا

خدا و فرشته گان سينه چاکش

 


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 156

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

اتفاق کمي نيست!

**


از بلنداي چشم تو افتادن

اتفاق کمي نيست

جهاني به وسعت دل شاعر را

سيل مي برد 

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه

http://heliya1382.persianblog.ir/1386/4/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 67

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

از آن بالا

**
زمين تاب نمي آورد عشق را

پرواز مي آموزم

از آن بالا

تو آن پايين

بين مردماني که زمين خوب تابشان مي آورد

خوب مي درخشي

 


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/3/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 64

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


بيراهه يا بيراهه ؟!

**
چه ديوانه و لايعقل

دو دستي بچسبمت و

چه فرزانه و دانا

راه از تو جدا کنم

بيراهه بيراهه است !

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 79

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ناشيانه

**

مبادا نقاش خوبي شوي

ناشيانه نقاشي کن

مرا شبيه پريزاده

خودت را شبيه شاهزاده

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 154

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


فرضيه

**
فرض بر اين که

خدايي هست و

شمه اي ايمان

عشق نديده اگر باشي

هر دو را بر باد داده اي و

دلت را

 

         لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/3/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 176

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


اتفاقي

**
پر از اتفاقاتي که فکر افتادنشان هم

به سرم نمي افتد

بي توجيه و بي توضيح


اتفاقي

اتفاق مي افتي

همين جوري که مي بيني !


        لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/3/

 

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 61

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ديوانه بازي

**
من براي نوشتن از کسي که نمي دانم دوستش دارم يا نه

راه مي روم

من

قول نمي دهم اما

شايد روزي آدم شوم ...

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 171

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


گيرم که ...

**
گيرم که بوسيدي ام

دوست هم داشتي ام

مگر آرزوهاي من تمام مي شود ؟

شايد به سرم زد

آرزو کنم رهايم کني !

من دم دمي ام

 

       لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 142

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

برخورد

**
تو تنها

من تنها

يک جاي کارمان مي لنگيد

به هم برخورديم و

به قانون زمين برخورد

دنيا شروع کرد به لنگيدن

 

        لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 140

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 تير 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


ترجيح

**
دل که مي بري

بيست و چند سالگي ام را که سر مي کشي

خورشيد به حاشيه مي رود

تاريکي ارجح است !

 


         لطيفي
مهديـــــــــــــــه


http://heliya1382.persianblog.ir/1386/2/

برچسب ها : ,

موضوع : مهدیه لطیفی ، حرير یازدهم, | بازديد : 137

صفحه قبل 1 صفحه بعد